Tel:(+48) 77 416 17 16 Tel:(+48) 77 411 47 90
slideslideslide
rzetelna firma

Pompownie ścieków do kanalizacji ciśnieniowej

INWAP w programie produkcji posiada pompownie sieciowe, zwane też przesyłowymi, pośrednimi, zbiorczymi czy głównymi, a także bardziej kompaktowe, domowe przepompownie ścieków. Pompownie dedykowane systemom kanalizacji ciśnieniowej to obiekty budowlane służące do przesyłania cieczy (ścieków, wody) na duże odległości oraz wyższe tereny. Wszędzie tam, gdzie wykonanie kanalizacji grawitacyjnej wiązałoby się z dużymi kosztami i koniecznością wykonania głębokich wykopów, doskonale sprawdzą się systemy ciśnieniowe, zapewniające efektywne i ekonomiczne odprowadzanie nieczystości.
Każda kanalizacja ciśnieniowa wyposażona jest w pompownie, do których następuje grawitacyjny spływ ścieków z jednego lub wielu budynków, a następnie są one tłoczone do przewodów ciśnieniowych wprost do kanalizacji grawitacyjnej lub do oczyszczalni ścieków. Ze względu na maksymalne ciśnienie pracy pomp wyróżnia się kanalizacje ciśnieniową pmx=0,3MPA oraz wysokociśnieniową pmx=0,6-0,8 MPa.
Pompownie składają się z 4 elementów:
  1. Zbiornika do pompowni
  2. Pomp
  3. Części hydraulicznej
  4. Układu automatyki i sterowania
I.             Zbiornik przeznaczony jest do gromadzenia ścieków, które są przetłaczane przez pompy. Zbiorniki mogą być wykonane z PEHD, betonu, laminatów szklanych, polimerobetonu. Zbiorniki występują w różnych średnicach 600-2500mm, natomiast głębokość zbiornika uzależniona jest od warunków terenowych, w szczególności od głębokości posadowienia rury dopływowej (grawitacyjnej) w miejscu osadzenia zbiornika. Głębokość zbiorników może być od 1800mm dla pompowni domowych do nawet 7000mm dla pompowni sieciowych.

II.            W pompowniach ścieków, w zależności od tłoczonego medium oraz wymaganych parametrów hydraulicznych do uzyskania, stosuje się pompy:
·         Wirowe odrzutowe z wirnikiem vortex
·         Wirowe odrzutowe z wirnikiem vortex wraz z rozdrabniaczem
·         Wirowe odrzutowe z wirnikiem kanałowym
·         Wirowe wyporowe z wirnikiem ślimakowym wraz z rozdrabniaczem
·         I inne

Ze względu na ilość pomp, wyróżnia się pompownie 1-pompowe, 2-pompowe i bardzo rzadko stosowane pompownie 3- czy 4- pompowe, tj. tam gdzie, zapewniony musi być bardzo duży przepływ ścieków oraz duże bufory bezpieczeństwa.

III.          Części hydrauliczna pompowni składa się z takich elementów:
·         sprzęgła hydrauliczne dolne (stopa sprzęgająca w pompowniach sieciowych) i górne montowane w połowie zbiornika (pompownie domowe, kompaktowe),
·         zawory zwrotne zapobiegające cofaniu się ścieków
·         zawory odcinające służące do całkowitego zamknięcia obiegu cieczy celem przeprowadzenia czynności serwisowych i kontrolnych
·         kształtki w tym kolana, trójniki, redukcje, mufy i inne
·         orurowanie wykonane ze stali nierdzewnych nie ulegających korozji w kontakcie ze ściekami 
 
IV.          Układ automatyki i sterowania składa z dwóch elementów:
·         szafy (skrzynki) sterującego pracą pompy
·         regulatorów poziomu np. pływaki, Hydrosondy, sondy konduktometryczne czy inne.
 
Szafy skrzynki sterujące są urządzeniami służącymi do kontrolowania i zabezpieczenia pracy pomp oraz przekazywaniu informacji o stanie pracy lub awarii pomp i przepompowni.

Firma INWAP służy pomocą w doborze pompowni. Prosimy o wypełnienie karty doboru pompowni.
INWAP_-_Karta_doboru_pompowni_2109.pdf (378 kB)
INWAP_-_Karta_zbiornika_pompowni_2101.pdf (2352 kB)
INWAP_-_Karta_techniczna_pompowni_2104.pdf (399 kB)