Tel:(+48) 77 416 17 16 Tel:(+48) 77 411 47 90
slideslideslide
rzetelna firma

Pompownie sieciowe

Pompownie sieciowe, jako duże obiekty budowlane, posiadają podobną budową do domowe pompownie kompaktowe. Jednakże ze względu na zróżnicowany stopień konstrukcji oraz zastosowania są one dobierane na podstawie opracowanych projektów budowlanych.

Zróżnicowaniu podlegają wszystkie elementy jak:
  • zbiornik, w tym wymiary i rodzaj materiału z jakiego jest wykonany,
  • wyposażanie dodatkowe zbiornika, w tym włazy ze stali nierdzewnych bądź żeliwnych, podesty obsługowe, drabiny, poręcze, deflektory, wentylacja,
  • średnica hydrauliki DN50, 65, 80, 100, 150 i większe,
  • rodzaj zastosowanych armatury hydraulicznej (zawory zwrotne, zasuwy, zaworu napowietrzająco-odpowietrzające i inne),
  • pompy w zależności od tłoczonego medium (ścieki komunalne, przemysłowe, wody deszczowe) oraz parametrów hydraulicznych tj. wydajności oraz wysokości podnoszenia,
  • układy sterowania. Szafy sterowania do pompowni sieciowych są rozbudowanymi wersjami skrzynek sterujących dla pompowni kompaktowych. Rozbudowany charakter oraz wymagania stawiane przez zakłady wodociągowe przyczyniają się do indywidualnej wyceny. Rodzaj zastosowanych regulatorów również indywidualizuje kalkulacje cenową.

Podczas projektowania pompowni, w oparciu dostępne materiały, dokonujemy doboru poszczególnych elementów przepompowni, a następnie przedstawiamy dopasowaną ofertę wariantową. Prosimy o przesyłanie dostępnych materiałów oraz o kontakt poprzez telefon lub e-mail.
 
 

Przepompownie sieciowe

Przepompownie sieciowe są integralnym elementem złożonych systemów kanalizacyjnych w wielu miastach i osiedlach na całym świecie. Dzięki nim, nawet w trudnych warunkach terenowych, możliwe jest skuteczne i efektywne przetłaczanie ścieków z lokalnych sieci do większych systemów przesyłowych. Przepompownie sieciowe to specjalnie zaprojektowane stacje, w których ścieki zbierane są z mniejszych, lokalnych sieci kanalizacyjnych, a następnie – dzięki wykorzystaniu pomp – są przesyłane do głównych kolektorów czy oczyszczalni ścieków.

W wielu regionach, gdzie naturalny spadek terenu jest niewystarczający do odprowadzenia ścieków grawitacyjnie, przepompownie sieciowe są niezbędne. Pomagają radzić sobie z dużymi ilościami ścieków, zapobiegając tym samym awariom i przepełnieniom. Umożliwiają łatwe i skuteczne połączenie lokalnych sieci kanalizacyjnych z główną infrastrukturą miejską. Długoterminowe korzyści w postaci niższych kosztów eksploatacji oraz mniej awarii sprawiają, że są one inwestycją opłacalną.
Przepompownie sieciowe pozwalają na rozbudowę sieci kanalizacyjnej bez konieczności inwestowania w kosztowne prace ziemne czy budowę nowych kolektorów.

Zapobiegają niekontrolowanym wyciekom ścieków do środowiska, chroniąc wody gruntowe i powierzchniowe. Jako doświadczony dostawca rozwiązań w zakresie kanalizacji, oferujemy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, montażem i utrzymaniem przepompowni sieciowych.