Tel:(+48) 77 416 17 16 Tel:(+48) 77 411 47 90
slideslideslide
rzetelna firma

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna służy – najprościej mówiąc – do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych oraz obiektów komercyjnych. Odprowadzanie ścieków z poszczególnych urządzeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie realizowane jest przy pomocy odpowiednio dopasowanych rur, koryt oraz podejść znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie sanitariatów. Piony połączone są następnie z poziomymi przewodami odpływowymi, które wychodząc poza nieruchomość, łączą się z siecią kanalizacyjną w postaci domowej oczyszczalni ścieków, szamba lub miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja sanitarna to system rur i kolektorów, który odprowadza ścieki bytowe oraz przemysłowe od źródła powstania do miejsc przeznaczonych do ich oczyszczania lub zrzutu. Odmiennie od kanalizacji deszczowej, która zbiera i odprowadza wodę opadową, kanalizacja sanitarna koncentruje się na ściekach powstałych w wyniku działalności człowieka. System ten chroni społeczności przed chorobami przenoszonymi przez wodę, eliminując potencjalne zagrożenia związane z zanieczyszczonymi ściekami. Odprowadzając ścieki do oczyszczalni, zapobiegamy zanieczyszczeniu wód gruntowych i powierzchniowych.

Kanalizacja sanitarna jest jednym z podstawowych warunków umożliwiających życie w gęsto zaludnionych obszarach. Stałe monitorowanie oraz prace konserwacyjne są niezbędne, by system działał efektywnie przez wiele lat. Wraz z rozwojem i rosnącymi potrzebami miejskimi, konieczne jest rozbudowywanie i unowocześnianie istniejących sieci. W obliczu zmieniających się warunków klimatycznych oraz rosnącej świadomości ekologicznej nowoczesne systemy kanalizacji sanitarnej muszą być zaprojektowane w sposób zrównoważony i elastyczny. Ma ona kluczowe znaczenie dla zdrowia, środowiska i ogólnie jakości życia w miastach.

Firma INWAP jako producent przepompowni ścieków oferuje różnorodne rozwiązania wykorzystywane do budowy kanalizacji sanitarnych w domach jednorodzinnych oraz innych budynkach, w których takowa kanalizacja jest konieczna. Wspieramy również biura projektowe, analizując tworzone przez nich projekty kanalizacji. W tym celu wykorzystujemy autorski program służący do obliczeń hydraulicznych sieci. 

W przypadku zainteresowania naszymi produktami i usługami w zakresie kanalizacji sanitarnych zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy do dyspozycji także w przypadku dodatkowych pytań technicznych.

 

Co można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej?

Do kanalizacji można odprowadzać ścieki sanitarne, które nazywane są również ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Zawierają one między innymi odpływy z łazienki, mycia, prania i ubikacji.

Ścieki to wody, które są zużywane w trakcie działalności każdego człowieka. Są to także wszelkie wody pochodzące z odpadów. Ścieki składają się głównie z wody, a wszelkie zanieczyszczenia, które się tam znajdują zajmują niewielki ich procent.

Do kanalizacji sanitarnej można odprowadzać wyłączne ścieki, które powstają w wyniku ludzkich działań, a mianowicie w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych. Do kanalizacji sanitarnej nie można wprowadzać wód deszczowych oraz ścieków z zakładów produkcyjnych.

 

Kanalizacje sanitarne

Tworząc kanalizacje sanitarne, wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości materiały. Stosujemy między innymi rury oraz studzienki kanalizacyjne, które są odporne na wszelkie ścieki agresywne. Ważna jest także hydraulika oraz automatyka. Systemy kanalizacji sanitarnej powinny być również dostosowane do takich czynników, jak zmienne temperatury, zawartość tłuszczów oraz wszelkie materiały, które powodują ścieranie.

Najpopularniejszymi oraz najwygodniejszymi metodami odprowadzania ścieków bytowych w domach jednorodzinnych są między innymi przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Jeśli szukają Państwo profesjonalnych i kompleksowych usług, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy wysoką jakość, solidność oraz rzetelność!